VERSLAG OVERLEG SUPPORTERS

Maandagavond werden onze supporters ontvangen door de club en het overkoepelende supportersorgaan TQB. Het operational board nam uitgebreid de tijd om alle vragen van supporters te beantwoorden. Waren aanwezig: Francis Vrancken, Jan Van Winckel, Eric Roef, Walter Damen en Gunther Dieltjens. Een overzicht van een constructief overleg:

1. Jan Van Winckel opende het overleg, in naam van de eigenaars, Francis Vrancken van DCA  en prins Abdullah:

  1. Aan de hand van een bondige presentatie verduidelijkte Jan Van Winckel de sportieve en extra-sportieve beslissingen en de daaraan gekoppelde investeringen van de eigenaars. De uitleg was bijzonder concreet. Er werden namen en cijfers genoemd. Sinds de overname investeerden ze al ettelijke miljoenen euro in de club, een deel daarvan als waarborgen.
  2. Hij beklemtoonde dat de bestuurders hebben geinvesteerd om de club een grondig fundament te geven.  Ze staan voor een gezond en realistisch beleid. Er worden geen luchtkastelen gebouwd. Zo werden LED-boarding, een scorebord en een cashless systeem geinstalleerd omdat dit extra inkomsten voor de club genereert. Ook in het stadion werden er voor meer dan 1 miljoen euro werken uitgevoerd om het comfort van de supporters en sponsors te verhogen.
  3. Hij motiveerde nogmaals de keuze voor Beerschot met de nadruk op de achterban en de traditie van de club.
  4. Jan gaf aan dat de club blij is met de interactie met de supporters en beloofde dat dit bestuur transparant zal blijven communiceren met de fans.
  5. Hij juicht het engagement en de initiatieven van de  supporters toe en gaf het voorbeeld van de actie van TQB en WZB die de voorbije weken honderden jeugdspelers van omringende clubs uitnodigden om de wedstrijden te volgen. 

2. TQB afgevaardigde Patrick Campenaerts gaf een stand van zaken bij de werking van TQB. Het overkoepelend supportersorgaan heeft zich de laatste maanden langs de zijlijn gezet omdat het nieuwe bestuur andere prioriteiten had. TQB gaat vanaf nu z'n rol als vertegenwoordiger van de supporters weer actief opnemen.

3. Ondervoorzitter Walter Damen verkondigde dat de club de procedure inzet voor het terughalen van stamnummer 13.

4. De supporters stelden vragen. Hieronder een samenvatting van de antwoorden van onze bestuurders. Volgende thema's kwamen het meest aan bod:

 a) Jeugdwerking

*De eigenaars hebben een budget vrijgemaakt van 600 000 euro voor de jeugdwerking dit seizoen. Er zijn nieuwe doelen en ballen besteld zodat er geen gebrek aan materiaal zou mogen zijn om goed te kunnen                  trainen.
*Er is wel een gebrek aan ruimte en infrastructuur. De club overlegt met de stad Antwerpen over de heropwaardering van de site aan het Universiteitsplein en blijft op zoek naar gronden in de omgeving om een                      nieuwe jeugdacademie te bouwen. Er zijn reeds 3 pistes bekeken, zonder resultaat.
*De doorstroming van jeugdspelers is een prioriteit. Daarom is een jeugdacademie belangrijk. Er wordt opgemerkt dat nu al Beerschottalenten die de club verlieten, terugkeren omdat de uitstraling en de kwaliteit                  van onze jeugdwerking gestegen zijn.

b) VAK I:

*De club is er zich van bewust dat er regelmatig supporters in VAK I gaan 'staan' zonder ticket of abonnement voor dat vak. De club bekijkt enkele pistes maar kan op dit moment geen sluitende oplossing                                geven. Ze wijst ook de fans op hun verantwoordelijkheid en zal dit probleem bij de stewards aankaarten.

c) Staantribune:

*Als er van de supporters een grote vraag is naar het inrichten van een staantribune, zal de club dit in overweging nemen. In dat geval moet er consensus zijn bij de supporters over de plaats van een eventueel                      staanvak. Hoe dat onderzoek te doen en op welke manier een consensus te verkrijgen, ligt nog niet vast.

d) Uitgebreide technische staff:

*De club begrijpt dat er vragen worden gesteld bij het aantal trainers en hun taakverdeling. Uit navraag blijkt dat de werking intussen vlot verloopt en efficient is. Ook de spelersgroep reageert positief.
*Het aanwerven van een mental coach is besproken maar er is beslist die verantwoordelijkheid en begeleiding in handen van de aanwezige trainers te geven.

e) Duivenstront

*De meest duurzame en beste oplossing blijkt het hangen van netten. Dit kost enkele tienduizenden euro's. Dit moet dus weloverwogen en niet overhaast beslist worden.
*De kuisploeg komt vanaf nu steeds op wedstrijddag. Dit zou zeker voor beterschap moeten zorgen. De fans gaan de club op de hoogte houden.

f) Ambitie

*De club stelt z'n ambitie niet bij. Het doel is en blijft promoveren. Anderzijds moeten we realistisch zijn. Door een samenloop van omstandigheden hebben enkele ploegen een heel hoog budget en is 1B heel sterk dit           seizoen.
*De toekomst van Beerschot staat of valt niet met het resultaat dit seizoen. Het bestuur is nu al bezig met de transfers van volgend seizoen.

g) Toiletten

*De afvoer van de vrouwentoiletten onder T3 blijft, ondanks enkele aanpassingen, een probleem. Er is recent een onderzoek gedaan en het blijkt een dieperliggend en structureel probleem te zijn. De afvoerbuizen                zijn destijds verkeerd aangelegd. Dit wordt opnieuw op de agenda gezet.
*DCA belooft dat er snel meer toiletten komen in T1.

h) Nieuw stadion

*De club heeft stadionplannen en is in overleg met de stad Antwerpen. Ondanks beperkingen in ruimte is de uitbouw van het Kiel een piste die bekeken wordt. Dat moet gepaard gaan met een drastische                                  aanpassing van mobiliteit en bereikbaarheid.
*De andere piste is een nieuw stadion op Petroleum Zuid.

i) Planning wedstrijden

*De clubs hebben geen inspraak in de planning en de starturen van de wedstrijden. Die worden opgelegd en rechtenhouder Proximus speelt daarin een belangrijke rol.