Supportersparticipatie - een update

 

KFCO Beerschot Wilrijk vindt de mening van zijn supporters belangrijk en gaat daarom op verschillende manieren in overleg. TQB, ("Tene Quod Bene") als vertegenwoordiger van de supporters, blijft vertegenwoordigd op de meetings van het operational board.

KFCO Beerschot Wilrijk heeft de laatste maanden samengezeten met de supportersfederatie, de supportersclubs, de sfeergroepen en alle andere supportersorganen die zich inzetten voor de club. De club heeft geluisterd en hen geïnformeerd over de bestuurlijke en sportieve ontwikkelingen en veranderingen. In dat kader wil het bestuur graag enkele zaken benadrukken:

Het bestuur heeft een overeenkomst bereikt met WZB (‘Wij Zijn Beerschot’) voor het gebruik van de naam Beerschot en de kleuren. De vernieuwing en de professionalisering zijn belangrijk, maar dat zijn de traditie en de eigenheid van de club ook. Het clubbestuur is het bestuur van WZB dankbaar voor de constructieve gesprekken en zal hen ook in de toekomst regelmatig uitnodigen. Ook met TQB zijn verschillende constructieve gesprekken gevoerd. Jeffrey Van Lancker en Patrick Campenaerts schoven regelmatig mee aan tafel en bleven op de hoogte van de belangrijke vernieuwingen in de club.

Het bestuur erkent en bestendigt TQB als overkoepelend supportersorgaan en als aanspreekpunt voor alle supportersgerelateerde aangelegenheden. TQB heeft Patrick Campenaerts gemandateerd als vertegenwoordiger op de vergaderingen van het operational board. Bij dringende aangelegenheden mogen de supporters via TQB ook een extra boardmeeting aanvragen en kunnen er steeds agendapunten worden toegevoegd.

Daarnaast zal TQB nauw samenwerken met voorzitter Eric Roef en communicatieverantwoordelijke Sven Van den Abbeele om de band tussen fans en club nog meer aan te halen. Zij zullen op heel regelmatige basis overleggen. TQB is gevraagd elk seizoen meerdere ontmoetingsmomenten te organiseren waarop alle leden uitgenodigd worden en vragen kunnen stellen aan het bestuur.

Het bestuur erkent ook de diversiteit van de verschillende groeperingen en ziet dit als een eigenheid van Beerschot. Sven Van den Abbeele heeft reeds enkele keren meetings georganiseerd met vertegenwoordigers van de supportersfederatie, de supportersclubs, TQB, de sfeergroepen en alle andere groeperingen. Die gesprekken waren interessant en opbouwend. KFCO Beerschot Wilrijk zal deze meetings blijven organiseren. Naast organisator en moderator Sven zal er steeds nog iemand van de club aanwezig zijn en openstaan voor alle vragen.

Deze verschillende vormen van interactie moeten er ook toe leiden dat de verschillende supportersverenigingen nog meer sfeeracties organiseren en aan supporterswerving doen. Da fandag was alvast een voltreffer. Het bestuur wil de supporters bedanken voor de sfeer en de opkomst. Het was een fantastisch en gevarieerd familie-event. Het is belangrijk onze talrijke fans te verbinden met de club. De deur van KFCO Beerschot Wilrijk blijft openstaan voor elke supporter.