Procedures in kort geding opgestart tegen voorstel competitiehervorming

Het bestuur van KFCO Beerschot Wilrijk laat aan de supporters weten dat zij de nodige procedures in kort geding hebben opgestart tegen de KBVB ten einde het huidig voorstel voor de competitiehervorming te laten schorsen.
 
KFCO Beerschot Wilrijk is de mening toegedaan dat het voorstel voor de competitiehervormingen zoals donderdag laatstleden verder bekend zijn geworden in strijd is met het FIFA- en UEFA-reglement.
 
KFCO Beerschot Wilrijk heeft inmiddels ook klacht neergelegd bij de Belgische mededingingsautoriteit in het kader van deze competitiehervorming.
 
De club zal niet nalaten u verder op de hoogte te houden maar wou dat de supporters hiervan eerst in kennis werden gebracht.
 
Samen vechten we terug.