Mediabeleid en -richtlijnen seizoen 2016-2017

De contactpersoon voor staf en spelersgroep, interviewafspraken, fotoshoots, persberichten, vragen van de media, persaccreditaties en alle overige mediazaken is Danny Geerts.
E-mail: danny.geerts@beerschotwilrijk.be

 

Persaccreditaties

Op vertoon van een geldige en persoonsgebonden door sportspress.be afgeleverde perskaart verleent KFCO Beerschot Wilrijk journalisten en fotografen toegang tot alle thuiswedstrijden, de perszaal, de perstribune, het speelveld (alleen fotografen, radio- en TV-verslaggevers) en na afloop van de wedstrijd tot de mixed zone in de hall van het kleedkamergebouw en de persconferentie met beide trainers.

Accreditaties zijn verplicht en worden per mail aangevraagd via Danny Geerts uiterlijk 48 uur voor aanvang van de wedstrijd, met vermelding van naam, nummer perskaart en medium. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd kan de persaccreditatie (toegangsticket met barcode) worden afgehaald in de Ticket Corner van het Olympisch Stadion, aan de balie 'Uitnodigingen/Reservaties". De Ticket Corner is open vanaf drie uur voor de aftrap van de wedstrijd.

Journalisten die niet in het bezit zijn van een sportspress.be-perskaart dienen uiterlijk 72 uur voor de wedstrijd een accreditatie aan te vragen, door een e-mail te versturen aan Danny Geerts, met daarin de volgende informatie: naam van de te accrediteren perso(o)n(en), medium en telefoonnummer(s). KFCO Beerschot Wilrijk zal vervolgens, eventueel in overleg met sportspress.be, beoordelen of de desbetreffende journalist in aanmerking komt voor een persdagkaart. Ook die persdagkaart dient voor de wedstrijd opgehaald te worden in de Ticket Corner.

Opgelet: journalisten en fotografen die een thuiswedstrijd van KFCO Beerschot Wilrijk willen bijwonen moeten dus altijd via de Ticket Corner passeren om hun persoonlijke toegangskaart met barcode af te halen. De toegang tot het Olympisch Stadion is immers enkel mogelijk via elektronische poorten. Persaccreditaties worden niet opgestuurd.

 

Parkeren

Als gevolg van het chronisch gebrek aan parkeerplaatsen op de officiele parking (hoek VIIde Olympiadelaan-Atletenstraat) verstrekt KFCO Beerschot Wilrijk geen parkeerkaarten aan de pers.

Er zijn evenwel een aantal parkeerplaatsen voorzien op de tennisparking (Julius de Geyterstraat), op loopafstand van het Olympisch Stadion. Die werden inmiddels toegewezen aan de vaste "clubwatchers" van de nationale kranten.

 

Perszaal

De perszaal van KFCO Beerschot Wilrijk bevindt zich vanaf het seizoen 2016-2017 opnieuw op de benedenverdieping, aan de achterzijde van de hoofdtribune van het Olympisch Stadion. Toegang via de laatste deur voor het kleedkamergebouw. Deze (dubbele) ruimte wordt twee uur voor aanvang van de wedstrijd geopend voor alle media, en biedt plaats aan ruim 50 personen.

In de perszaal zijn voldoende communicatielijnen en stroomtoegangen/stopcontacten aanwezig.

Danny Geerts is persverantwoordelijke van de club en het aanspreekpunt voor de aanwezige persrelaties. Bij zijn afwezigheid neemt Patrick Bijnens (E-mail: patrick.bijnens@beerschotwilrijk.be) deze taken over. Jef Hellemans houdt als syndicus van sportspress.be toezicht op het vlotte verloop in perszaal en perstribune.

Ongeveer een kwartier na afloop van de wedstrijd wordt in de perszaal een persconferentie met beide trainers gehouden. Deze persconferentie wordt eerlang "live" via het intern-tv-circuit uitgezonden in de Business Lounge en het logecomplex.

 

Perstribune

De perstribune is te bereiken via de laatste toegangstrappen aan de achterzijde van de hoofdtribune van het Olympisch Stadion. Bij het verlaten van de perszaal onmiddellijk rechts afslaan en de trap op. Die perstribune is gereserveerd voor alle media, met uitzondering van TV-pers en fotografen, en bestaat uit twee lange rijen zitjes. In totaal zijn er 52 zitplaatsen beschikbaar, met alle technische faciliteiten.

Het wifi-paswoord is beschikbaar bij Danny Geerts en Patrick Bijnens.

 

Toegang spelerstunnel/speelveld

Voorafgaand aan de wedstrijd is het uitsluitend voor fotografen, radio- en tv-verslaggevers toegestaan het speelveld te betreden. De toegang tot het speelveld verloopt via de spelerstunnel. Gelieve steeds de instructies van de aanwezige stewards op te volgen.

Journalisten en fotografen dienen hun perskaart duidelijk zichtbaar te presenteren aan de stewards en/of de veiligheidsmensen alvorens de spelerstunnel en het speelveld te betreden. Fotografen moeten in het bezit zijn van een hesje, dat door sportspress.be wordt afgeleverd.

 

Interviews op wedstrijddagen

Na afloop van de wedstrijd stappen de spelers rechtstreeks naar de kleedkamer, waar de trainer eerst een korte nabespreking houdt. Na de douche passeren alle spelers door de mixed zone. Deze bevindt zich in de hall van het kleedkamergebouw van het Olympisch Stadion (toegang enkel mits vertoon van een officiele perskaart), waar zij kort ter beschikking staan van de media. De spelers van KFCO Beerschot Wilrijk zijn vrij om te beslissen of zij een interview willen geven.

Bij avondwedstrijden, met publicatie-deadlines voor de respectievelijke krantenredacties, kan u tijdens het slotkwartier van de wedstrijd via persverantwoordelijke Danny Geerts of Patrick Bijnens enkele namen opgeven van spelers die u onmiddellijk na afloop van de wedstrijd wil spreken. Die spelers worden dan door een clubmedewerker even naar de mixed zone geescorteerd, voor een kort gesprek.

Bij belangrijke wedstrijden/bekerwedstrijden met exclusieve media-rechtenhouders, krijgen deze laatsten uiteraard voorrang bij het afnemen van interviews. Vervolgens komen de overige media aan bod, waarbij de deadline de volgorde bepaalt. KFCO Beerschot Wilrijk vraagt aan iedereen de nodige collegialiteit in acht te nemen, en deze volgorde te respecteren.

Ook bij uitwedstrijden is persverantwoordelijke Danny Geerts het aanspreekpunt voor interviews met spelers van KFCO Beerschot Wilrijk. In dat geval volgen en respecteren wij de richtlijnen van de thuisclub wat betreft persconferentie, mixed zone en afspraken, voor zover die aan de orde zijn.

 

 

Interviews/fotoshoots met spelersgroep

Voor grotere interviews met spelers of leden van de technische staf van KFCO Beerschot Wilrijk dient u altijd en uitsluitend contact op te nemen met persverantwoordelijke Danny Geerts. Interviews met spelers vinden doorgaans plaats in de daarvoor voorziene interviewruimte in het kleedkamergebouw van het oefencomplex aan het Universiteitsplein in Wilrijk, en zullen zoveel mogelijk aansluitend aan de trainingen worden gepland.

Artikels en interviews, met uitzondering van wedstrijdgerelateerde vragen direct na afloop van een wedstrijd, dienen - indien de geinterviewde speler of trainer dat verlangt - voor publicatie te worden gemaild aan Danny Geerts. Die zal de tekst samen met de speler en/of trainer overlopen, en eventueel aanpassingen suggereren, om op die manier feitelijke onjuistheden en foute citaten te voorkomen.

Voor korte interviews mogen de journalisten/fotografen rechtstreeks contact opnemen met de spelers van KFCO Beerschot Wilrijk. Contactgegevens kunnen worden opgevraagd bij Danny Geerts.

 

Woordvoerders

Binnen de organisatie van KFCO Beerschot Wilrijk hebben de volgende personen contact met de media:

* Trainer/coach Marc Brys met betrekking tot wedstrijden, opstellingen, trainingen en organisatie eerste elftal en beloften.

* Dokter Nick Jansen met betrekking tot blessures en alle andere medische zaken.

* Voorzitter Eric Roef met betrekking tot alle bestuurlijke aangelegenheden.

 

Trainingen

De trainingen van KFCO Beerschot Wilrijk zijn in principe allemaal "open", en dus vrij toegankelijk. Deze hebben plaats in het oefencomplex aan het Universiteitsplein in Wilrijk. De ochtendtraining begint om 9,30 uur, de namiddagtraining om 14.30 uur. Gelieve er rekening mee te houden dat trainingen onverwacht kunnen vervallen, eerder of later beginnen en/of op andere locaties kunnen plaatsvinden, bij voorbeeld door extreme weersomstandigheden.

Voor eventuele 'last minute' wijzigingen in het trainingsschema verwijzen we naar de website www.beerschotwilrijk.be

 

Ontvangen van persberichten

Indien u persberichten van KFCO Beerschot Wilrijk wil ontvangen, dan kan u dit aangeven door een kort bericht met opgave van medium te sturen naar Danny Geerts. Vervolgens wordt uw e-mailadres opgenomen in ons bestand. Op die manier wordt u tijdig geinformeerd over de meest recente ontwikkelingen, geplande persmomenten en andere evenementen bij KFCO Beerschot Wilrijk. Via dat e-mailadres kan u zich uiteraard ook uitschrijven.

 

KFCO Beerschot Wilrijk kijkt uit naar een leuke en professionele samenwerking met de media.

Danny Geerts

Persverantwoordelijke KFCO Beerschot Wilrijk

© 2015 KFCO Beerschot Wilrijk - Alle rechten voorbehouden - Foto's Jan Mees - Powered by eFlavours