KFCO Beerschot Wilrijk en hoofdsponsor DCA ronden investeringsdossier af

 

Hoofdsponsor DCA gaat nog belangrijkere rol spelen op het Kiel

Op dit moment gaat in de Olympic Lounge van het Olympisch Stadion een persconferentie van start waarbij KFCO Beerschot Wilrijk toelichting geeft bij het investeringsdossier, dat gisterenavond tijdens de Algemene Vergadering werd goedgekeurd.

Onze club koos daarbij voor het voorstel dat hoofdsponsor DCA op tafel legde. Het bouwbedrijf uit Beerse brengt daarmee zijn motto "Meer Dan Bouwen" ook op het Kiel in de praktijk, want zij gaan onze club verder uitbouwen. Of met andere woorden: de toekomst van KFCO Beerschot Wilrijk lijkt verzekerd!

Het was voorzitter Eric Roef die op het druk bijgewoonde persmoment de grote lijnen van het bereikte akkoord toelichtte...

"Met veel fierheid kunnen wij u melden dat de Algemene Vergadering van de vzw KFCO Beerschot Wilrijk unaniem het investeringsvoorstel van DCA heeft goedgekeurd. Vanaf vandaag mogen we dus stellen dat KFCO Beerschot Wilrijk ook DCA is", aldus Roef. "Door deze princiepsovereenkomst gooien we meteen ook onze ambitie op tafel. We willen op een zo kort mogelijke termijn promoveren naar 1A, en onze club op het hoogste sportieve niveau consolideren."

Duidelijk afgelijnde toekomstperspectieven zijn het. "En om die waar te maken zal DCA de volgende vijf jaar een aanzienlijke kapitaalsinvestering voorzien. DCA is bovendien vragende partij om het bestaande bestuur en managementsteam van KFCO Beerschot Wilrijk te continueren en in overleg met het huidige bestuur de structuur van de club aan te vullen en te ondersteunen daar waar dat nodig mocht zijn. Onze hoofdsponsor erkent tevens het historisch belang van het engagement van een aantal personen, zowel van Beerschot als van Wilrijk, en verbindt er zich uitdrukkelijk toe om dit naar de toekomst toe stipt te respecteren."

"Tenslotte zal DCA met onmiddellijke ingang de nodige aanpassingen uitvoeren met betrekking tot de infrastructuur van ons oefencomplex, gelegen aan het Universiteitsplein in Wilrijk. De bouw van een volledig nieuw jeugdcentrum zal tevens als belangrijke prioriteit worden behandeld."

"Als voorzitter van KFCO Beerschot Wilrijk houd ik er dan ook aan om de heer Francis Vrancken, de eigenaar van DCA, in naam van onze club te bedanken voor deze belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van onze club."

 

Tekst: Danny Geerts

Foto: Jan Mees 

 

Dit is een eerste reactie van de nieuwe eigenaar DCA: bestuurder Luc Neefs:

Onze voorzitter Eric Roef licht in drie punten voor onze micro nog eens kort toe wat de basis is van deze overeenkomst.